OBISK MINISTRICE FEDELIJEVE V TRSTU

Rada bi spregovorila o obisku ministrice za šolstvo Valerie Fedeli ob otvoritvi letošnjega seminarja za slovenske šolnike. Že dalj časa sva z ministrico načrtovali obisk pri nas in tokrat se je stvar uresničila in to ob zelo pomembni priložnosti, saj je lahko spregovorila pred široko in kvalificirano publiko. Ob njej sta bili še deželna predsednica Debora Serracchiani in tržaška prefektinja Porzio; ugledne gostje so seminarju dale še poseben pečat. Spomnila bi še, da smo v teh letih gostili v naši sredi kar dvakrat tudi prejšnjo ministrico Stefanio Giannini, kar dokazuje, da obstajajo s pristojnim ministrstvom plodni stiki. Glede vsebinskega dela je Fedelijeva podčrtala nekatere pozitivne rezultate zakona 107/2015 tudi za slovenske šole: še zlasti natečaj za učno osebje in posledični sprejem v stalež 40 oseb, bližnji natečaj za ravnatelje, obogatitev didaktično ponudbe itd. Po drugi strani pa je vzela na znanje nekatere kritičnosti in težave ter se zavzela za njihovo rešitev. Na le te smo jo opozorili predhodno, nanje se je navezal ravnatelj deželnega šolskeg urada za slovenske šole Igor Giacomini in nenazadnje je bila ministrici izročena spomenica Sindikata slovenske šole, ki vsebuje seznam vseh odprtih problemov. V prihodnjih tednih bo seveda potrebno s pristojnimi uradi tudi konkretno obravnavati najbolj aktualna vprašanja. Velik odmev - še zlasti v italijanski javnosti - pa je imela trditev ministrice, da gre pospešiti poučevanje slovenščine v italijanskih šolah. Kot znano imajo ravnatelji, ki so to uvedli, precejšnje težave, kljub temu, da z normativnega vidika ne obstajajo nikakršne ovire; žal pa, kot smo lahko brali v teh dneh, obstajajo v enem delu Trsta še vedno predsodki oz. negativen odnos do slovenskega jezika.

attività: