MINISTRICA FEDELI V TRSTU

V ponedeljek 4. septembra se bo za šole s slovenskim učnim jezikom dejansko začelo novo šolsko leto; startal bo namreč tradicionalni seminar za šolnike, otvoritev katerega pa bo letos še posebej pomembna. Prvič bo namreč prisoten najvišji šolski predstavnik italijanske republike in sicer ministrica Valeria Fedeli. Že dalj časa sva se pogovarjali o njenem obisku pri nas, tokrat pa se je želja uresničila in tako bo ministrica lahko spregovorila kvalificirani publiki slovenskih šolnikov. V tej mandatni dobi bo to že tretji neposreden stik ministrice za šolstvo z našo stvarnostjo (dvakrat smo gostili ministrico Giannini). Pričakujem si, da bo spregovorila o vseh najbolj aktualnih temah, ki zadevajo italijanski šolski sistem, saj je teh veliko, začenši s težavnim udejanjanjem zakona Dobra šola. V zadnjih dneh pa je ministrica napovedala nekaj dodatnih novosti kot n.pr. uvedbo sperimentalnega štiriletnega trajanja za nekatere liceje oz. obvezno izobraževanje do 18. leta starosti za vse. Glede specifičnih problemov šol s slovenskim učnim jezikom in dvojezične šole so na Ministrstvu dobro seznanjeni, saj smo jih tako jaz kot tudi ostali manjšinski subjekti, v prvi vrsti Deželni šolski urad, nanje stalno opozarjali. V tej fazi je še zlasti nujno vprašanje natečaja za ravnatelje in tehnične vodje ter okrepitev upravnega osebja. Vsekakor jo bomo ob tej priložnosti lahko še enkrat opozorili na razne probleme.