SREČANJE PREDSTAVNIKOV SLOVENSKE KOMPONENTE Z RENZIJEM

Za slovensko komponento DS je bil prejšnji teden res uspešen; po dobro obiskanem zasedanju deželnega  vodstva komponente, kjer smo začrtali nadaljnje postopke glede na prihodnje politične volitve,  je še zlasti pomenljivo srečanje, ki smo ga imeli z vsedržavnim tajnikom stranke Renzijem med njegovim obiskom v FJK.

OBRAVNAVA FINANČNEGA ZAKONA V SENATU

V Senatu je začela obravnava finančnega zakona za leto 2018 in triletnega proračuna. Ne bom poglobila vsebine zakona, saj bomo o njem razpravljali v zbornici šele konec meseca. Rada pa bi vseeno podčrtala, da vsebuje zakon za naslednje triletje 10 milijonov letno za potrebe slovenske manjšine, kot izhaja iz zaščitnega zakona. S tem je ponovno potrjena pomembnost sprememb, ki sem jih dosegla pred dvema letoma glede sistemskega finansiranja in še zlasti določilo, da je bila naša postavka določena v zakonu (onere inderogabile). To daje naši skupnosti oz.

NOVICE GLEDE KONCENCIJE RAI

Za našo deželo je nadalje zelo pomembno, da predvideva nov osnutek servisne pogodbe med Predsedstvom vlade in Rai posebno poglavje namenjeno jezikovnim manjšinam. V tem okviru je še zlasti treba podčrtati, da je govora o obnovi sedanjih specifičnih konvencijah za dežele FJK, Dolino Aosta ter za avtonomni pokrajini Trento in Bocen. To sicer ni bilo samoumevno, saj je vlada nameravala vključiti tudi slednje v servisno pogodbo. To bi seveda izvotlilo njihovo specifiko in  posledično tudi ošibilo avtonomijo deželnih sedežev Rai v zgoraj navedenih deželah in pokrajinah.

ODOBRITEV ZAKONA ZA PRIREDITVENE DEJAVNOSTI

Ta čas je v Rimu zelo živahno, saj se ukvarjam s številnimi zadevami. Začela bi z odobritvijo zakona za  prireditvene dejavnosti (spettacolo dal vivo), za katerega je vladalo veliko pričakovanje, saj je obstoječa zakonodaja zelo zastarela.

Strani