NEWSLETTER 057

27. decembra 2017

 

Pozdravljeni,

to je zadnje pismo v tem letu, obenem pa tudi zadnje pismo, ki ga pošiljam v svojstvu poslanke. V prihodnjih dneh naj bi namreč predsednik Mattarella razpustil Parlament, kar pomeni, da bodo volitve v začetku marca. Kot sem že javno napovedala, ne bom več kandidirala, saj smatram, da sta dve zakonodajni dobi dovolj; še zlasti, če k temu prištejem še eno obdobje v deželnem svetu ter številne druge upravne funkcije, začenši z županovanjem v Zgoniku. Dana mi je bila enkratna možnost, da se preizkusim v različnih vlogah, za kar se moram seveda zahvaliti različnim subjektom. V prvi vrsti stranki, ki me je podpirala, po drugi strani volivcem, ki so mi zaupali in vseskozi spremljali - tudi s konstruktivno kritiko - moje delo. To ni bilo vselej enako uspešno, saj je bilo odvisno od objektivnih okoliščin, od politične situacije in drugih faktorjev. Gotovo bi se dalo narediti še več in še bolje. Gotovo pa lahko rečem, da sem v vseh teh letih doživela veliko lepega: imela sem mnogo zadoščenj, spoznala sem in se spoprijateljila s številnimi izrednimi osebami, navezala sem stike s kolegi različnih evropskih držav ... Skratka lahko rečem, da je bila moja izkušnja tako s poklicnega kot tudi s človeškega vidika izredno dragocena in bogata.